Fleet ERP Fleet ERP

Fleet ERP е софтуерен продукт за управление и контрол на автопарк в реално време, който автоматизира дейностите, свързани с обслужването и поддръжката на превозните средства във всяко едно предприятие.

Fleet ERP

Софтуерната платформа осигурява необходимите отчетно-аналитични изисквания на административно, оперативно и управленско ниво чрез множество унифицирани справки, тематично разпределени по функционални модули. Чрез тях се постига оптимизация на разходите, облекчаване на дейностите, свързани с техническо обслужване на автомобилите; следене и контрол на водачите; управление и детайлен анализ на данните на автомобила (гориво, обороти, температура, прикачен инвентар, товарен отсек и др.); GPS проследяване в реално време.
Monitoring system

What is included?

 • Finance analisys
 • Fuel management
 • Tyre management
 • Repair management
 • Tax & insurance management
 • Warehouse
  management
 • Delivery
  management
 • Document turnover management
A powerful software tool providing reporting and analytical information that greatly aids fleet management and helps cost minimization in your enterprise.

Ползи от внедряване на Fleet ERP

 • Организация чрез единна платформа за информацията и документооборот
 • Оптимизиране и повишен текущ контрол върху оперативната дейност
 • Подобряване ютилизацията на транспортните средства
 • Значително намаляване на разходите за автопарка
 • Ограничаване на неправомерното отклоняване на гориво
 • Повишаване на ефективността и качеството на работа на служителите
 • Намаляване на излишния и неплатен пробег
 • Намаляване на времето за изпълнение на заявки и задачи
 • Подобряване отчетно-аналитичните функции във фирменото управление
 • Осигуряване на съответствие с изискванията на регулаторните органи
 • Подобряване на услугите и отношенията с доставчици, партньори и клиенти
 • Денонощна 24/7 поддръжка, осигурена от Контакт център

Основни характеристики на Fleet ERP

 • Уеб базиран потребителски достъп
 • Неограничен брой потребители
 • Неограничен брой превозни средства
 • Организационни структури с поделения
 • Разширено търсене по зададени критерии
 • Потребителски роли и профили
 • Стандартни справки
 • Специфични справки
 • Импорт/експорт на информация и данни
 • Бърз и интуитивен интерфейс
 • Печат на справки и документи

Как да активирате Fleet ERP

Свържете се с нашите търговски консултанти на телефони 0881108728, 0881108729 за абонати на Мобилтел или на 024858728, 024858729 за абонати на други оператори, както и на е-мейл sales@gps.bg . Те са на ваше разположение, за да ви консултират за услугата и нейните параметри. Подпишете договор и предплатете GPS устройството и неговият монтаж. Посетете избрания от вас сервизен партньор на GPS България
0700 20 789
Back
to top