best does blood sausage have blood in it shop review.high quality fake iced out rolex cheap sale.

Интелигентни решения за управление на автопарка | GPS България

FAQ

 • Какво е GPS?

  GPS (Global Positioning System) е глобална система за позициониране, която позволява да се определи триизмерното местоположение на всеки земен, воден или въздушен обект, 24 часа в денонощието, независимо от атмосферните условия. С помощта на GPS е възможно непрекъснато определяне на координатите и скоростта на движение на обектите, а също и точното време във всяка точка на земното кълбо и околоземното пространство. Съзвездието GPS се състои от 24 навигационни спътника, разположени на 6 орбити около Земята, на 20 200 км височина. Системата се контролира от команден център с главна станция в Колорадо Спрингс, военновъздушна база „Шрийвър“, САЩ. Системата работи с два типа сигнали, които се изпращат едновременно от всеки сателит: криптираният сигнал PPS (Precise Positioning Service), използван от военните, и свободният сигнал SPS (Standard Positioning Service), използван за граждански цели.
 • Какво е GPRS?

  General Packet Radio Service (GPRS) е негласова технология, позволяваща пренос на данни в мобилна телефонна мрежа. Ние използваме GPRS, за да предаваме данните, излъчвани от GPS устройствата до сървърите на GPS България.
 • Как работи системата за мониторинг?

  GPS/GSM устройството, монтирано във вашето превозно средство, събира данни за движение и статус по различни, параметри. Събраните данни се трансферират на кратки интервали от време, по GSM мрежата на A1 България, чрез GPRS канал или SMS, към сървърите на GPS България. От нас получавате защитен достъп до WEB-базираната система за мониторинг Fleet Expert, където се визуализират данните за вашите превозни средства.
 • Има ли ограничение в броя на потребителите, които ще извършват наблюдението?

  Няма ограничение. Ние ви предоставяме акаунт с администраторски права. Вие можете да създавате неограничен брой потребители, на които да оторизирате различни права на достъп.
 • Какъв е териториалният обхват на системата за проследяване на превозни средства?

  Системата работи в мрежата на А1 България, както и на територията на роуминг партньорите на оператора. Необходимо е и GPS покритие, налично във всяка точка на земното кълбо, с изключение на тунели, подземни гаражи и други.
 • Какво се случва при липса или заглушаване на GSM сигнала?

  GPS устройството използва GSM мрежата на А1 България, за да предаде данните за движението и статуса на вашия автомобил. При липса или заглушаване на GSM мрежата, GPS устройството продължава да работи без промяна на режима, използвайки вътрешната си памет, за да съхранява натрупаните данни. При възстановяване на сигнала, данните автоматично се трансферират до сървърите ни.
 • Какво се случва при заглушаване GPS сигнала?

  В зони без GPS покритие (тунели, подземни паркинги и т.н.), GPS устройството не може да прихване сателити на GPS системата. В този случай, при налична GSM мрежа, устройството изпраща информация, съдържаща невалидна позиция на превозното средство.
 • Колко време GPS България съхранява данните за превозните средства на сървърите си?

  Данните за превозните средства са налични в системата за мониторинг Fleet Expert за период 6-12 месеца. Вие можете да съхранявате генерираните отчети, локално на вашия компютър, за произволно избран период от време.
 • На какъв тип превозно средство може да се монтира GPS устройство?

  GPS устройство може да се монтира на всякакъв тип МПС, вкл. мотоциклети, плавателни и жп средства, както и безмоторни машини и съоръжения с цел телеметрично предаване на данни от тях.
 • Има ли специални изисквания към компютъра, от който се извършва наблюдението?

  Няма изисквания към компютъра. Необходим е единствено достъп до интернет и някой от браузерите: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome.
 • Има ли изисквания към връзката с интернет?

  Препоръчваме връзка с минимум 512 Kbps, за нормалното функциониране на програмата.
 • Необходимо ли е да се закупува и инсталира някакъв софтуер?

  Не е необходимо, тъй като системата за мониторинг Fleet Expert е WEB-базирана, и се достъпва от всеки компютър с интернет връзка.
 • Възможно ли е проследяването на превозните средства да става от мобилен телефон или смартфон?

  Да, възможно е. За достъп до системата за мониторинг от мобилни телефони или таблети с операционни системи Android и iOS, изтеглете мобилното приложение Fleet Expert или A1 auto control (в зависимост от услугата, която използвате). Изтеглянето и достъпът в мрежата на А1 България са безплатни. За всички останали мобилни телефони с браузър, въведете m.gps.bg
 • Колко често се опрeсняват данните за превозните средства?

  Данните за превозните средства се опресняват на кратки интервали от време, в случай че автомобила е в движение. Предлагаме различни режими на опресняване на данните, в зависимост от вашите индивидуални нужди, като се съобразяваме с това дали превозното средство се движи само в границите на България и/или и в чужбина.
 • С какви карти работи системата за мониторинг Fleet Expert, и мога ли да добавям собствени карти?

  Системата за мониторинг Fleet Expert работи с карти на Google Maps. Има възможност да добавяте собствени карти, стига те да са в подходящ за целите на интеграцията формат. За повече информация, можете да се свържете с нашия 24/7 GPS Контакт център.
 • Какви отчети генерира системата за мониторинг Fleet Expert?

  Системата за мониторинг Fleet Expert генерира разнообразни отчети, включително автоматизирани, на дневна, седмична или месечна база. Можете да се запознаете с част от тях в описанието на услугите. При заявка, системата автоматично изпраща готовите отчети на електронната ви поща.
 • Какви аларми отчита системата?

  В зависимост от заявените от вас параметри за контрол, системата изпраща алармени сигнали при надвишен скоростен лимит, навлизане в забранена зона, напускане на задължителна зона, натиснат паник бутон, задействана алармена система, отворена капачка на резервоар, неоторизиран водач, светеща лампа на маслото и др.
 • Как системата измерва нивото на горивото в резервоара и с каква точност?

  В зависимост от вашите индивидуални нужди, предлагаме 4 варианта за измерване на горивото в резервоара: Вариант I: Контрол на гориво чрез връзка с фабричния нивомер на превозното средство. В този случай, контролът на горивото се състои в пренос и визуализация на данните, подавани от фабричния нивомер на превозното средство, като за целта се инсталира съгласуващ модул, свързващ сигнала от нивомера в превозното средство и GPS устройството. За правилното отчитане на този параметър, е необходимо да бъдат спазени следните условия: • фабричният нивомер на МПС-то да функционира коректно, без електрически прекъсвания и задържания, и без резки промени в показанията; • при наличие на повече от един резервоар, е необходимо резервоарите да са свързани в най-ниската си точка с тръбопровод, без наличие на спирателни кранове, и със сечение не по-малко от ᴓ12мм. Точността на измерване на параметър контрол на гориво чрез връзка с фабричния нивомер е пряко свързано с изправността на фабричния нивомер и зависи от точността му на измерване. Вариант II: Контрол на гориво чрез монтаж на допълнителен нивомер. Този вариант е подходящ за МПС със скачени в горната част резервоари (нужни са 2 бр. нивомера), или при МПС с неизправен фабричен нивомер; Вариант III: Контрол на гориво чрез монтаж на разходомер; Вариант IV: Контрол на гориво чрез връзка с бордовия компютър на превозното средство. При всички варианти за контрол на гориво, с изключение на вариант IV, след монтажът на GPS оборудването, е необходимо да ни предоставите информация за минимум 3 пълни зареждания с гориво за всяко МПС. Информацията се попълва в бланка по образец на GPS България.
 • Как се изчислява изминатия пробег на превозното средство?

  Изминатият пробег се изчислява посредством GPS координати, и е независим от пробега на километража на автомобила. Това дава възможност за обективна информация за изминатото разстояние.
 • Има ли възможност системата да алармира при необходимост от смяна на гуми, филтри, масла и други сервизни дейности?

  В системата за мониторинг Fleet Expert е наличен сервизен модул за лесно и ефективно менажиране на дейностите по сервизното обслужване на автомобилите (поддръжка, застраховки, ремонти). Така, вие с лекота можете да следите за смяна на консумативи, части, гуми, заплащане на застраховки, винетни стикери, данъци, извършване на технически прегледи, ремонти и др. Системата известява чрез SMS и/или e-mail за предстоящи сервизни и други дейности. Тя съхранява статистика за извършени разходи и други детайли по описаните дейности.
 • Заплаща ли се обновяването на системата за мониторинг Fleet Expert и цифровите карти?

  Не се заплаща. Обновяванията на системата за мониторинг са налични за всички наши клиенти, автоматично след като бъдат направени.
 • Колко време отнема монтажът на устройството?

  В зависимост от заявените от вас параметри за контрол, монтажът отнема приблизително от 30 минути до 6 часа.
 • Може ли шофьорът да оказва въздействие върху работата на GPS устройството?

  Ние монтираме устройството на скрити и трудно достъпни места в превозното средство. В допълнение, препоръчваме шофьора да не присъства на монтажа.
 • Мога ли да използвам мои собствени SIM карти при използване на услугите на GPS България?

  Не е възможно, тъй като GPS България използва SIM карти от специален диапазон.
 • Мога ли да използвам услугите на GPS България с GPS устройства, които съм закупил от друг доставчик?

  Зависи от типа на устройствата. За допълнителна информация, можете да ни пишете на marketing@gps.bg.
 • Какво да направя в случай на технически проблем с услугата?

  Моля, да се свържете с нашия 24/7 GPS Контакт център.
 • Законно ли е използването на GPS устройства за проследяване на фирмени автомобили и трябва ли шофьорът да бъде информиран?

  GPS проследяването трябва да се използва за проследяване на превозни средства, а не за проследяване на техните водачи. Вие сте отговорен за ползването на GPS услугата в съответствие с действащото законодателство, морала и добрите нрави. За целта, трябва да информирате лицата, ползващи превозното средство за наличието на устройство за проследяване. GPS България не носи отговорност за каквито и да е закононарушения, включително за нарушаване или ограничаване на правата и свободите на отделни лица, което настъпва или би могло да настъпи при ползването на услугите, включително при ползването на услугите за цели, различни от целите на услугите.
 • Как мога да се възползвам от услугите на GPS България?

  Можете да се възползвате от нашите услуги като се свържете с Търговски отдел на sales@gps.bg, или да попълните формата за запитвания на сайта. В рамките на 2 работни дни, ще получите ценово предложение, в зависимост от параметрите, които сте заявили. След потвърждение на офертата от ваша страна, наш търговски представител ще се свърже с вас за уточняване на детайлите.
 • Колко ще ми струва?

  Използването на услугите е свързано с еднократно заплащане на GPS устройството и неговия монтаж, както и на месечна абонаментна такса, включваща трансфера на данни в мрежата на Мобилтел, отдалечен достъп до системата за мониторинг Fleet Expert и обслужване от 24/7 GPS Контакт център. Можете да се запознаете с цените в раздел услуги. Нашите търговски представители са на разположение, за да ви консултират.
 • Какъв е месечния разход за автомобили, които пътуват извън границите на България?

  Можете да се запознаете с тарифните ни планове за роуминг в раздел услуги.
 • Приблизително с колко % биха се съкратили разходите на моята фирма, ако използвам услугите на GPS България за контрол и управление на превозни средства?

  По информация от наши клиенти, използването на GPS услугите е спомогнало за съкращаване на около 30-40% от оперативните им разходи. Точният процент зависи преди всичко от вас, и степента на контрол, който упражнявате.
Обратно
горе